Pendirian Persekutuan Perdata

by - November 07, 2021


Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur di dalam pasal 1618-1652 KUHPerdata adalah suatu perjanjian yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan dan kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Tidak perlu bingung mengenai pengurusan perizinannya ya sob. Kami siap membantu untuk pengurusan izin usahamu dengan prosedur cepat dan tanpa ribet lagi!

Hubungi kami di:
Tel. (021) 2263 3026
WA. 081311999661
Email: admin@virtualofficejakarta.city
www.virtualofficejakartapusat.co.id